Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2024 r.

Informujemy, że 20 marca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. ,,Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie SEROCK 2024”. Zgodnie z zawartą umową Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na zabiegi kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt domowych i bezpańskich.

Jako gmina co roku przyjmujemy i realizujemy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach tego programu Straż Miejska w Serocku zajmuje się odławianiem bezdomnych psów, którym szukamy właścicieli lub osób chętnych do ich adopcji. Kiedy nie znajdzie się właściciel lub osoba chętna do adopcji, pies przekazywany jest pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W ramach corocznie przyjmowanego programu jako gmina również leczymy i dokarmiamy koty wolnożyjące na terenie Miasta i Gminy Serock jak, a także finansujemy zabiegi sterylizacji, kastracji oraz chipowania zwierząt domowych należących do naszych mieszkańców. Szacuje się, że w 2024 r. wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w programie wyniesie 264 840,00 zł.

Podsumowując w 2023 r. łączna ilość zabiegów zrealizowanych w ramach programu wyniosła 182 (w tym: kastracja psa: 15, sterylizacja suk: 31, kastracja kota: 23, sterylizacja kotek: 77, zaś  zachipowanych zostało 36 zwierząt).

Co roku zwiększa się świadomość mieszkańców, jak ważne są zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, że jest to jeden z najskuteczniejszych zabiegów przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Tym samym informujemy, że wydawanie zleceń na sterylizację lub kastrację zwierząt domowych rozpoczniemy od 25 marca 2024 r. do momentu wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Jednocześnie informujemy, że osoby które chciałyby skorzystać z darmowej kastracji/sterylizacji zwierzęcia zobowiązane są do posiadania ważnej Karty Serocczanina.

W przypadku psów przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa oraz posiadania ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

 

Zadanie pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie SEROCK 2024 współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”. #Mazowszepomaga, #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

 

wstecz