Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Funkcjonowanie Punktu „Czyste Powietrze” w liczbach

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” został stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach realizacji założeń programu,pomiędzy Miastem i Gminą Serock, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2019 r. zawarte zostało Porozumienie nr 100/2019 o utworzeniu gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego.Gminny punkt funkcjonuje w poniedziałki w godzinach 800-1800, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Konsultacje udzielane są po wcześniejszym umówieniu wizyty, tel. kontaktowy (22) 782 88 53. Do głównych zadań funkcjonującego punktu należy udzielanie informacji o warunkach programu osobom, które są zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na terenie Miasta i Gminy Serock, pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację oraz wniosków o płatność, a także propagowanie programu poprzez dystrybucję oraz dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie. Program „Czyste Powietrze” to przede wszystkim możliwość uzyskania dofinansowania m.in. do wymiany źródła ogrzewania na paliwo stałe, docieplenie budynku, wymiany stolarki drzwiowej czy stolarki okiennej. Program jest dedykowany do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oddanych do użytkowania.

Od początku funkcjonowania punktu na terenie Miasta i Gminy Serock cieszy się on dużym zainteresowaniem. Na podstawie danych za rok 2023, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mieszkańcom naszej gminy zostało wypłaconych 78 dotacji na łączną kwotę aż 1 314 872,15 zł. Dofinansowania obejmowały m.in. wymianę pieca oraz prace towarzyszące m.in. docieplenie przegród budowlanych, zakup i wymianę stolarki drzwiowej oraz stolarkę okienną. Za pośrednictwem gminnego punktu w ubiegłym roku zostało złożonych 51 wniosków o uzyskanie dotacji.

Od początku funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” z terenu Miasta i Gminy Serock zostało złożonych 335 wniosków, zaś łączna kwota wypłaconych dotacji mieszkańcom Miasta i Gminy Serock jest równa 2 796 168,76 zł.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami finansowania oraz warunkami uzyskania dotacji. Więcej informacji pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl, u doradcy energetycznego - www.wfosigw.pl doradztwo energetyczne - dane kontaktowe oraz pod nr. (22) 340 40 80.

 

  • czyste powietrze
  • czyste powietrze

wstecz