Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Uzyskaj dotację gminną

Trwa nabór wniosków na udzielenie dotacji gminnej na wymianę systemów grzewczych oraz na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej polegające na likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Osoby, które jeszcze zastanawiają się nad wymianą starego węglowego pieca bezklasowego, bądź posiadającego klasę 3 lub 4, przypominamy, że zgodnie z przyjętą Uchwałą Antysmogową oraz Programem Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, urządzenia grzewcze poniżej klasy 3 nie mogą być użytkowane! Piece oraz kotły klas 3, 4 i 5 należy wymienić do 31.12.2027 r. Ponadto zmiana zapisów uchwały antysmogowej, przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadza zakaz użytkowania węgla na terenie województwa mazowieckiego od 2028 roku. Mając na uwadze obowiązujące zapisy, zachęcamy Państwa do niezwlekania z podjęciem decyzji o wymianie pieca. Wnioski do dotacji gminnych przyjmowane będą w trzech naborach w ciągu roku, tj. w dniach do 28 lutego, 01-31 maja i 01-31 sierpnia. Dotacje gminną na wymianę urządzenia grzewczego można łączyć z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w programie Czyste Powietrze. Więcej informacji na temat warunków programów pod adresem: www.serock.pl w zakładce ochrona środowiska, dotacja do wymiany kotłów/dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub telefonicznie (22) 782 88 53. Informacje dotyczące programu Czyste Powietrze www.czystepowietrze.gov.pl oraz u doradcy energetycznego (22) 340 40 80.

wstecz