Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Postepowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z utworzeniem terenu rekreacyjnego w Jachrance

✔️Konsekwentni w realizacji gminnych planów inwestycyjnych – 17 stycznia ogłosiliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z utworzeniem terenu rekreacyjnego w Jachrance.
 
✔️W ramach przedsięwzięcia powstanie niewielkie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw z urządzeniami przeznaczonymi dla użytkowników w różnym wieku.
 
✔️Roboty budowlane planujemy zakończyć w tym roku.
 
✔️Na realizację przedsięwzięcia pozyskaliśmy środki zewnętrzne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 1 mln zł. Ponadto wystąpiliśmy z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wsparcie finansowe na pokrycie pozostałej części kosztów zadania.

wstecz