Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Spotkanie z przedstawicielami MPWiK w m.st. w Warszawie S.A.

17 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Artura Borkowskiego oraz Wójta Gminy Wieliszew, Pawła Kownackiego z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Celem spotkania było omówienie zgłaszanych przez firmy asenizacyjne problemów dotyczących przede wszystkim organizacji pracy na punkcie zlewnym w Jachrance. W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie z przedstawicielami MPWiK w m.st. w Warszawie S.A. oraz przedstawicielami firm asenizacyjnych w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań ww. problemów.

wstecz