Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Trwa nabór wniosków na uzyskanie dotacji

Do końca maja trwa nabór wniosków o uzyskanie dotacji do wymiany źródeł ogrzewania oraz na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Ważne, aby osoby zainteresowane złożyły wniosek wraz z załącznikami we wskazanym terminie, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania, a także przed zakupem przydomowej oczyszczalni ścieków. Zakup urządzenia może zostać poniesiony dopiero po zawarciu umowy z Miastem i Gminą Serock. Wysokość dotacji do wymiany źródła ogrzewania wynosi do 4000 zł, zaś do przydomowej oczyszczalni ścieków do 3500 zł. Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, posiadający ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina jest uprawniony do uzyskania podwyższonej kwoty dotacji o 1000 zł.

Dotacja do wymiany źródeł ogrzewania na terenie Miasta i Gminy Serock jest realizowana w ramach pozyskanej dotacji i zawartej umowy w programie „Mazowsze dla czystego ciepła” z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z określonych form dotacji.

 

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

wstecz