Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Zastanawiasz się co zrobić z niepotrzebnymi, starymi lub zepsutymi meblami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE), których nie będziesz już używać?

Urząd Miasta i Gminy w Serocku prowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i ZSEiE sprzed terenu posesji 2 razy do roku (zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości).

Właściciele nieruchomości, którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami mogą również bezpłatnie przekazać „gabaryty” do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Nasielskiej 21.

Czego nie wolno wrzucać do odpadów wielkogabarytowych?

Niestety, otrzymujemy sygnały od firmy świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych, że w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych wystawiane są odpady budowlane, poremontowe (umywalki, wanny, toalety, kabiny prysznicowe, drzwi, stare okna, itp.), części samochodowe, odpady niebezpieczne (puszki po farbach, kanistry po paliwie) wskutek czego nie są one odbierane.

Odpady budowlane i poremontowe pochodzące z niewielkich remontów, przeprowadzanych we własnym zakresie, mogą zostać nieodpłatnie przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl.

wstecz