Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Informacja w sprawie ogrodzeń na ścieżce spacerowej nad Jeziorem w Skubiance

Informujemy, że w dniu 8 lutego odbyło się spotkanie Burmistrza Artura Borkowskiego z pełnomocnikiem właścicieli działek zlokalizowanych na końcowym odcinku ul. Korzennej w Skubiance, wzdłuż popularnej ścieżki spacerowej prowadzącej na skarpie Jeziora. Wstępne stanowisko strony lokalnej ustalono w oparciu o informacje przekazywane przez mieszkańców, użytkowników ścieżki oraz Sołtysa Skubianki, Pana Marka Bilińskiego.

W wyniku spotkania uzgodniono, że właściciele czasowo wycofają ogrodzenie w miejscach gdzie przejście jest szczególnie utrudnione, jak ma to miejsce m.in. w sąsiedztwie jednego z pomostów, gdzie obserwujemy częściową erozję skarpy. Wycofanie ogrodzenia powinno nastąpić w kolejnym tygodniu (po 12.02).

Gmina równocześnie przygotowuje wystąpienie do PGW Wody Polskie, w sprawie wydzierżawienia pasa terenu wzdłuż skarpy, który z jednej strony trwale zabezpieczy funkcjonowanie ścieżki, która dotychczas miała wyłącznie charakter zwyczajowy, a  z drugiej strony umożliwi w przyszłości podjęcie działań poprawiających jej atrakcyjność i możliwości korzystania z niej.

Pragniemy przypomnieć, że sukcesywnie zabezpieczamy kolejne odcinki tych najbardziej atrakcyjnych rejonów gminy, jakimi jest linia styku Jeziora, skarpy i nieruchomości prywatnych. Prace te w pierwszej kolejności obejmowały odcinek Wierzbica – Serock – Jadwisin – Zegrze, a także obszarów na lewym brzegu Narwi, gdzie za wyjątkiem odcinka na wysokości Jednostki Wojskowej w Zegrzu, udało się gminie uzyskać tytuł prawny do zdecydowanej większości odcinków brzegowych Jeziora, a obecnie kontynuowany jest proces inwestycyjny budowy ścieżki pieszo rowerowej.

Podobny scenariusz przewidujemy dla wybrzeża po stronie zachodniej od drogi krajowej nr 61, pierwsze wnioski w sprawie zabezpieczenia powszechnego dostępu do linii brzegowej w Skubiance kierowano do Starosty Legionowskiego i Wód Polskich w 2023 roku, i dotyczyły one dojazdu i zabezpieczenia miejsca pod przyszły teren rekreacyjny w rejonie ulic Nawigatorów i Żeglarskiej. 

wstecz