Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Serock na lata 2024 - 2028

Wykonując postanowienia uchwały Nr 842/LXXVIII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Serock na lata 2024 - 2028.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK ogłasza, że konsultacje społeczne z mieszkańcami

Miasta i Gminy Serock projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2028


odbędą się w terminie od 14 do 28 lutego 2024 r.


Uwagi do projektu mogą być zgłaszane przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock w terminie trwania konsultacji, w formie ankiety na załączonym formularzu przekazanego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15:

1) osobiście;
2) listownie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku;
3) drogą elektroniczną na adres ops@serock.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

wstecz