Rotator zdjęć

Główna treść strony Dryanovo

Dryanovo

Dryanovo to niewielkie, przytulne miasteczko, ukryte pośród Gór Bałkańskich. Gmina Dryanovo  znajduje się w centralnej części Bułgarii, w obwodzie Gabrowo. Zamieszkuje ją ok. 8 tys. mieszkańców.

Dranovo charakteryzuje się bogatym dziedzictwem historycznym. Pierwsze ślady osadników zamieszkujących te tereny sięgają tysięcy lat. Archeolodzy zakładają, że ludzie pierwotni osiedlający się w tamtejszych jaskiniach i w okolicznych regionach, byli pierwszymi europejskimi mieszkańcami. 

Tereny w okolicy Dryanova na przestrzeni wieków były zamieszkiwane przez różne kultury. Świadczą o tym znajdujące się w pobliżu pozostałości trackich, rzymskich, bizantyjskich i starobułgarskich fortec.

Pierwsza wzmianka o Dryanovie pojawiła się dokumencie z 1470 r., będącym osmańskim rejestrem podatkowym. W 1869 r. Dryanovo przekształcono w centrum okręgu, w tym czasie przyznano mu również prawa miejskie.

Mieszkańcy Dryanova wzięli udział w powstaniu kwietniowym w 1876 r. Rewolucjoniści walczyli z armią turecką. Po 9 dniach ciężkich walk bułgarska armia została pokonana, kościoły splądrowano i spalono. Wyzwolenie Dryanova miało miejsce 12 lipca 1877 r.

Do najważniejszych atrakcji turystycznych w Dryanovie należą:

  • Jaskinia Bacha Kiro,
  • Klasztor w Dryanovie, ufundowany w XII wieku w czasie Drugiego Cesarstwa Bułgarskiego.
  • Muzeum Historyczne Dryanova.

Mieszkańców Dryanova cechuje zamiłowanie do sztuki ludowej. Na terenie miasteczka funkcjonują liczne organizacje kulturalne, zespoły taneczne czy też formacje muzyczne, będące podstawą dla tworzenia i podtrzymywania unikalnych i międzypokoleniowych tradycji.