Rotator zdjęć

Główna treść strony Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny został utworzony w związku z zawartym Porozumieniem nr 100/2019 z dnia 19.11.2019 r., pomiędzy Miastem i Gminą Serock, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Punkt funkcjonuje w poniedziałki w godz. 8:00-18:00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 4.

Konsultacje udzielane są po wcześniejszym umówieniu wizyty, tel. kontaktowy (22) 782 88 53. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem (22) 340 40 80 w godz. 7:30-15:30 - ogólna infolinia programu „Czyste Powietrze”, a także u doradcy energetycznego (www.wfosigw.pl doradztwo energetyczne-dane kontaktowe).