Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej

Osoby, które na stałe zamieszkują obszar naszej gminy, ale nie są w niej zameldowane, mogą zostać ujęte w stałym obwodzie głosowania po złożeniu pisemnego wniosku w urzędzie gminy lub za pośrednictwem profilu zaufanego.

         Prawo w wyborach mają:

  1. Obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 rok życia,
  2. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz zgodnie z prawem stale zamieszkuje w Polsce, ma prawo wybierania radnych wyłącznie do rady gminy oraz burmistrza.

Nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu oraz pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Weź udziału w nadchodzących wyborach. Pokaż, że jako mieszkaniec troszczysz się o los naszej gminy. Daj świadectwo prawdziwego lokalnego patriotyzmu i postawy obywatelskiej.

wstecz