Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Plany zagospodarowania przestrzennego

Informujemy że jeszcze do piątku (1 grudnia) można składać wnioski do rozpoczętej procedury przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, obejmujących teren Jadwisina, Zegrza, a także wybranych obszarów na terenie Marynina. 

Nowy plan zagospodarowania ma za zadanie przyjęcie ustaleń dla części terenów w Zegrzu, które zostały pozbawione statusu terenów wojskowych zamkniętych. Objęcie tych działek planem pozwoli przyjąć dla nich kierunki rozwoju uwzględniające potrzeby społeczności gminnej, co nie mogłoby mieć miejsca w przypadku rozstrzygania o ich docelowym zagospodarowaniu w drodze indywidualnych rozstrzygnięć decyzji o warunkach zabudowy. Plan szczególne rozwiązania powinien również przewidywać w kontekście strefy brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego, gdzie dostrzegamy rosnącą presję inwestorską, mogącą trwale zniszczyć cenne walory przyrodnicze gminy. 

Każdy z Państwa może złożyć wniosek do planu. Mogą one zarówno dotyczyć kwestii generalnych, jak np ochrona przyrody i zadrzewień, czy indywidualnych. Jeśli zastanawiasz się nad prowadzeniem działalności gospodarczej na swojej nieruchomości, być może powinieneś skorzystać z możliwości złożenia wniosku do prowadzonej procedury ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

wstecz