Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Program „Ciepłe Mieszkanie” - ankieta

W związku z uruchomieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie II 2023”, Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przygotował ankietę celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Dofinansowanie dla osób fizycznych możliwe jest w trzech poziomach:

 • POZIOM PODSTAWOWY: Beneficjenci z dochodami nie przekraczającymi 135 000 zł rocznie dofinansowanie wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych , nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny
 • POZIOM PODWYŻSZONY: Beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym dofinansowanie wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych , nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny
 • POZIOM NAJWYŻSZY: Beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym Beneficjenci z ustalonym prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego dofinansowanie wyniesie do 90% kosztów kwalifikowanych , nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych:

 1. Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła 60% kosztów kwalifikowanych max. 350 000 zł
 2. Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 60% kosztów kwalifikowanych max. 360 000 zł
 3. Termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła 60% kosztów kwalifikowanych ma. 150 000 zł

Ankiety można składać w terminie od 16.11.2023 r. do 08.12.2023 r.

Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Miasta i Gminy Serock.

UWAGA: Dofinansowanie nie jest skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych.

Wypełnioną ankietę można:

 • złożyć w Kancelarii Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: fundusze@serock.pl

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 22 782 88 17 (poniedziałek 8.00 – 18.00; wtorek-czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00).

wstecz