Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Obowiązek umieszczania tabliczki z numerem porządkowym posesji

Straż Miejska w Serocku informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn zm.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego art. 64 Kodeksu Wykroczeń ( Dz. U. z 2015r. poz. 1094 z późn zm.).
 
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
 
W związku z powyższym Straż Miejska w Serocku apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie budynku numerem porządkowym w terminie trzydziestu dni od chwili otrzymania pisma. W przypadku niezastosowania się do apelu Straż Miejska zmuszona będzie do stosowania środków represyjnych wynikających z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.
(Kodeks Wykroczeń dla osób niedopełniających obowiązku oznakowania nieruchomości przewiduje karę do 250 zł. albo karę nagany).
 
Posiadacze Karty Serocczanina mają możliwość wykonania tabliczek ze zniżką
u następujących partnerów programu:
- Imprineo, Marcin Wroniak, tel. 605 860 680, e-mail: www.imprineo.pl
- Intro – Rafter, Rafał Wiraszka, tel. 668 858 437, e-mail: www.intro-rafter.pl.

wstecz