Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Podatki

Przypominamy, że do dnia 15 marca 2023 roku należy dokonać płatności I raty podatków lokalnych.

Terminy płatności:

Podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne do 15 marca 2023 roku,
- osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca roku 2023.

Podatek rolny:
- osoby fizyczne do 15 marca 2023 roku,
- osoby prawne do 15 marca 2023 roku.

Podatek leśny:
- osoby fizyczne do 15 marca 2023 roku,
- osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca roku 2023.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- osoby fizyczne do 15 marca 2023 roku.

wstecz