Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Budowa budynku komunalnego w Borowej Górze

Powstaje nowy budynek komunalny w Borowej Górze. Umowa na roboty budowlane z firmą P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. została podpisana 28 lipca br. W ramach inwestycji powstanie dwadzieścia pięć nowych mieszkań jedno, dwu i trzypokojowych, wraz z komórkami lokatorskimi na kondygnacji piwnicznej. Wybudowana zostanie także świetlica wiejska o powierzchni około 70 m2.

Inwestycji towarzyszy także budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz drogi dojazdowej, poprowadzonej po dawnym terenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zadanie o wartości 7.847.400,00 zł zostało dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie robót planowane jest na koniec 2024 roku.

Procedura rozpatrywania podań o przydział mieszkania przez Zespół ds. opiniowania przydziału mieszkań rozpocznie się po zakończeniu inwestycji.

Przypominamy, że zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock określa uchwała Nr 120/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

  • budynek komunalny w Borowej Górze

wstecz