Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Gminy otrzymają dofinansowanie na rozwój geotermii

Zgodnie z informacjami przekazanymi na konferencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pn. „Wody termalne dla samorządów - gminy otrzymają dofinansowanie NFOŚiGW”, Miasto i Gmina Serock znalazło się w gronie samorządów z dużą szansą na uzyskanie wsparcia na wykonanie na terenie miasta pierwszego geotermalnego odwiertu badawczego.

Gmina aplikowała o środki w programie "Udostępnianie Wód termalnych w Polsce" w październiku 2022 roku, dotychczas czekaliśmy na wyniki naboru, które częściowo zostały zaprezentowane w czasie dzisiejszej konferencji.

Program daje samorządom szansę na sfinansowanie do 100% kosztów badawczego odwiertu geotermalnego, który potwierdzi parametry złoża. Warto podkreślić, że równocześnie w dniu 16 listopada gmina podpisała już umowę w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF), dzięki czemu otrzymamy 60 tys. EUR na opracowanie koncepcji inwestycyjnej ciepłowni geotermalnej i sieci cieplowniczej.

Dzięki pozyskanym środkom realizujemy prace badawcze i analityczne w bardzo kosztownych dziedzinach nie obciążając budżetu gminnego. Prace w przyszłości mają szanse pomóc zbudować w naszej gminie wspólnotę lokalną przygotowaną na ewentualne przyszłe zawirowania energetyczne, a dodatkowo opartą o czyste źródła energii.
Więcej informacji o programie tutaj: https://www.gov.pl/.../wody-termalne-dla-samorzadow...

wstecz