Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Odbiór odpadów sprzed posesji

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano, w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów.

W związku z tym prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych do godziny 7 rano. Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie. Reklamacje dotyczące adresów, na których odpady nie były wystawione na czas, nie będą realizowane.

Czego nie wolno wrzucać do odpadów zmieszanych?

Niedopuszczalne jest umieszczanie w workach lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne odpadów budowlanych, poremontowych, w tym wiader po farbach, a także części samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy mebli.

Niestety, ciągle otrzymujemy sygnały od firmy świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych, że właśnie takie odpady często znajdują się w pojemnikach na odpady zmieszane, wskutek czego nie są one odbierane.

Odpady pochodzące z niewielkich remontów, przeprowadzanych we własnym zakresie, meble, mogą zostać nieodpłatnie przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, przy ul. Nasielskiej 21, który czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 7.00-15.00

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl.

wstecz