Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Intensywny październik na PSZOK

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców naszej gminy miejsce, w którym mogą pozostawić selektywnie zbierane odpady komunalne, a które zalegają w gospodarstwach domowych. Przy czym należy pamiętać, że PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, niesegregowanych. 

W naszej gminie zlokalizowany jest przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku i czynny od wtorku do soboty  w godz. 7.00 do 15.00.

W tym miesiącu z PSZOK skorzystało aż 705 zdeklarowanych mieszkańców. Zostało przyjęte łącznie ponad 46 ton odpadów, które stanowiły odpowiednio:  tworzywa sztuczne w ilości 2,00 Mg, papier – 3,74 Mg, szkło – 1,86 Mg, gabaryty – 13,88 Mg, odpady budowlane – 18,12 Mg,  bioodpady – 6,06 Mg, przeterminowane leki – 0,1 Mg, zużyte opony – 1,02 Mg. Koszt utrzymania PSZOK w tym miesiącu wyniósł ponad 33 tysiące złotych.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

wstecz