Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze, to program, który uruchamiany jest co roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W tym roku pięć zadań gminnych uzyskało wsparcie w ramach tego programu:

 

Zagospodarowanie terenu działki gminnej o numerze 429/1 obr. Nowa Wieś

W ramach zadania zagospodarowano teren działki gminnej, znajdującej się w centrum miejscowości Nowa Wieś. Inwestycję tę wykonano w odpowiedzi na potrzeby rekreacyjne mieszkańców. Podczas realizacji projektu zasadzono drzewa i rośliny ozdobne, utworzono miejsce wypoczynkowe z alejkami, elementami małej architektury takiej jak ławeczki i tablice informacyjne. Przekształcenie działki gminnej w teren rekreacyjny przyczynił się do poprawy życia, umożliwiając wypoczynek mieszkańcom. Zrealizowane zadanie było szczególnie ważne z uwagi na fakt, że miejscowości Nowa Wieś dotychczas nie było takiego terenu.

Kwota dofinansowania: 7 905,52

Zakup oraz montaż wiaty przystankowej i ławki w miejscowości Karolino

Przedmiotem zadania był zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ławki. Wykonano zamontowanie wiaty standardowej typu ATENA, by w ten sposób zachować jednolite elementy estetyki przestrzennej, zgodne z wykorzystywanymi dotychczas na terenie Miasta i Gminy Serock Systemem Identyfikacji Wizualnej. Dzięki postawieniu wiaty przystankowej oraz ławki podniesiono poziom bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oczekującychna środki komunikacji miejskiej w miejscowości Karolino.

Kwota dofinansowania: 2 900,00 zł

 

Wybudowanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu na drodze gminnej nr 180402W w miejscowości Bolesławowo

W ramach zadania został wykonany próg zwalniający U-16 wraz z montażem oznakowania pionowego w pasie drodze gminnej o numerze 180402W w miejscowości Bolesławowo.

Próg zwalniający wybudowano w pasie drogi nie posiadającej ciągów pieszych. Mieszkańcy poruszający się po drodze pieszo byli narażeni na niebezpieczeństwo ze strony pojazdów.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 

Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 180425W w miejscowości Jachranka

W ramach zadania wybudowano dwa progi zwalniające w pasie drogi gminnej o numerze 180425W w miejscowości Jachranka. Progi zwalniające typu U-16 wraz z oznakowaniem pionowym zostały zlokalizowane w najbardziej newralgicznych miejscach ww. drogi, gdzie ruch jest bardzo wzmożony.Wykonanie progów zwalniających zapewniło zmniejszenie prędkości osiąganej przez pojazdy a tym samym zwiększyło bezpieczeństwo mieszkańców a w szczególności dzieci, które korzystają z tej drogi idąc do szkoły.

Kwota dofinansowania: 7 583,95 zł

 

Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki

WNIOSEK:

W ramach zadania wybudowano elektroenergetyczną linię napowietrzno-kablowa, 6 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą LED. Nowo powstałe oświetlenie uliczne wpłynęło na poziom bezpieczeństwa użytkowników ul. Pasieki w Święcienicy, głównie pieszych. Ulica Pasieki to wąska droga gruntowa bez chodnika, w związku z czym oświetlenie znacznie poprawiłowidoczność na drodze, a co za tym idzie przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa.

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

  • MIAS

wstecz