Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Serock dla Seniorów

Nie od dziś wiadomo, że młodość nie jest determinowana metryką, a siłą owej młodości jest siła ducha. Potwierdzeniem tej tezy jest aktywność serockich seniorów, którzy niejednokrotnie udowodnili, że jeśli podążamy przez świat z entuzjazmem, zapałem i konkretnymi wizjami, to wszystkie plany są w zasięgu ręki.

I tak – kilka miesięcy temu lokalni seniorzy przystąpili do pracy nad swoją strategią, dokumentem, który stanowi zbiór nie tylko ich szczególnych potrzeb, ale także swego rodzaju marzeń o sukcesywnym kreowaniu najbliższego środowiska tak, aby było ono jak najmocniej dostępne dla osób w każdym wieku. Do projektu zaprosili specjalistów, współpracujących ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Koordynatorem przygotowywania strategii był dr Rafał Florczyk, koordynatorami sfer tematycznych Dorota Wróbel-Górecka i Izabela Dyakowska, a cały projekt realizowany był dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Efektem wielotygodniowych spotkań, dyskusji, spacerów diagnostycznych i konsultacji jest strategia Serocczanie 60+, która 27 września została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Serocku.

Ale to nie wszystko. Seniorzy wiedzą i wierzą, że w zdrowym ciele – zdrowy duch. Wierni tej prawdzie po raz kolejny zorganizowali olimpiadę dla seniorów, którą nazwali Olimpiada zawsze młodych.  29 sierpnia do rozgrywek zaprosili seniorów z Legionowa, Marek, Nasielska i oczywiście z Serocka. Stanęli do rywalizacji w konkurencjach indywidualnych i grupowych, ale – domyślacie się Państwo, że nie rywalizacja była tu głównym celem, lecz dobra zabawa, i tej na olimpiadzie nie zabrakło. Nie zabrakło także poczucia jedności między wszystkimi uczestnikami, życzliwych rozmów i małych wzruszeń.

Owa jedność zaowocowała także kolejną realizacją senioralnych zamierzeń. 5 października zorganizowali oni konferencję pn. Serock – brzmi dumnie, na którą oprócz lokalnych seniorów zaprosili przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli różnych jednostek i instytucji, współpracujących z tą grupą społeczną, a także ekspertów, którzy opowiedzieli zgromadzonym o istotnych dla osób starszych tematach.

Pan dr Marek Bochowicz – wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów – omówił temat "Polityki senioralnej w zadaniach własnych gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym", Pan dr Roman Biskupski – wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów – opowiedział o organizacjach senioralnych na Mazowszu i w powiecie legionowskim, Pani Elżbieta Dygasiewicz – zastępca przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock przybliżyła temat "Seniorzy w Mieście i Gminie Serock" a Pan Piotr Kowalczyk – przewodniczący Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock podzielił się refleksjami na temat "10. lat Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock".

W drugiej części Pan doktor Rafał Florczyk, główny koordynator tworzenia strategii "Serocczanie 60+", opowiedział o procesie tworzenia dokumentu, a Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Pan Artur Borkowski, przedstawił informacje na temat procedowania strategii i kierunków, jakie determinują politykę senioralną w gminie Serock. Na koniec Pani Joanna Stanowska – aktorka, trenerka, teatroterapeutka - rozruszała publiczność, zwracając uwagę na to, jak ważny jest ruch w życiu seniora.

Warto dodać, że w programie konferencji znalazły się również występy artystyczne: występ zespołu serockich seniorów pod kierunkiem Pani Bogusławy Segiet oraz przedstawienie teatru serockich seniorów przygotowane przez Pana Macieja Dmochowskiego.
Kilka okoliczności wpłynęło na pomysł zorganizowania tego spotkania: 10-lecie funkcjonowania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock, realizacja projektu realizowanego przez Seniorów, który uzyskał wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego a przede wszystkim zakończenie prac nad strategią Serocczanie 60+ na lata 2023-2027.

Efektem wspomnianego projektu jest także wydanie Serockiego Poradnika Seniora (II edycja), który stanowi swego rodzaju bazę ważnych dla seniorów informacji. Znajdują się tam także przydatne dane adresowe i wskazówki, gdzie seniorzy mogą szukać różnorakiej pomocy. Poradnik jest dystrybuowany w wybranych miejscach na terenie gminy (w miejscach dystrybucji Informatora Gminy Serock), a także w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku i w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim seniorom za udział w powyższych projektach i realizacjach. I choć wdzięczność jest niemierzalna, to wierzymy, że zorganizowany z myślą o lokalnych seniorach koncert, który 15 października odbył się w hotelu Narvil, choć w symboliczny sposób pozwolił nam tę wdzięczność okazać. Koncert zespołu Czerwony Tulipan, to ostatnia część projektu „Serock dla Seniorów”. Wydarzenie zgromadziło ponad trzysta osób. Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Pan Artur Borkowski, przekazał na ręce Pani Elżbiety Dygasiewicz – wiceprzewodniczącej serockiej Rady Seniorów najlepsze życzenia z okazji Dnia Seniora oraz podziękowania za owocną współpracę.

Zadania pn. „Seniorzy seniorom – Olimpiada zawsze młodych” oraz „Serock dla Seniorów – przeciw bierności i wykluczeniu” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Umowy na powyższe zdania pomiędzy Miastem i Gmina Serock a samorządem Województwa Mazowieckiego, zostały zawarte 21 czerwca 2023 r. Przedsięwzięcia realizowane były w partnerstwie Urzędu Miasta i gminy w Serocku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku i spółki Serockie Inwestycje Samorządowe z Radą Seniorów Miasta i Gminy Serock i lokalnymi grupami senioralnymi.

  • seniorzy
  • seniorzy
  • seniorzy
  • seniorzy

wstecz