Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Miasto i Gmina Serock zawarła umowę dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na utylizację azbestu w 2023 r.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 22 maja 2023 roku Gmina Serock zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji Nr 1624/23/OZ/DA na dofinansowanie realizacji zadania  pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock  w 2023 r.”. Zgodnie z umową Fundusz udzieli gminie dotacji w wysokości 33.768,00 zł, przy czym kwota dotacji nie przekroczy 40,00% kosztu kwalifikowanego brutto zadania, określonego na kwotę 84.420,00 zł. Zakończenie realizacji zadania ustalono do dnia 29 września 2023 roku. W ramach zawartej umowy planuje się usunąć i unieszkodliwić ok. 174 Mg wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 57 nieruchomościach.

Osoby, które są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu w 2024 roku już teraz zachęcamy do składania wniosków. Druki formularzy dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (Biuro Obsługi Mieszkańca - stanowisko nr 4) lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dbamy o środowisko – zadania – odbiór azbestu. Więcej informacji w sprawie uzyskać można pod nr tel. /22/ 782-88-39 i /22/ 782-88-53.

arNxpjBfFEAAAAAAE+nY8eOcTEAAAAAAACAAGMmIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABAwBECAgAAAAAAAAFHCAgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEDAEQICAAAAAAAAAUcICAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQMARAgIAAAAAAAABRwgIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABAwBECAgAAAAAAAAFHCAgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEDAEQICAAAAAAAAAUcICAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQMARAgIAAAAAAAABRwgIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABAwBECAgAAAAAAAAFHCAgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEDAEQICAAAAAAAAAUcICAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQMARAgIAAAAAAAABRwgIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABAwBECAgAAAAAAAAFHCAgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEDAEQICAAAAAAAAAUcICAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQMARAgIAAAAAAAABRwgIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABAwBECAgAAAAAAAAFHCAgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEDAEQICAAAAAAAAAUcICAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQcISAAAAAAAAAQMARAgIAAAAAAAABRwgIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABBwhIAAAAAAAABAwBECAgAAAAAAAAFHCAgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEHCEgAAAAAAAAEDAEQICAAAAAAAAQWaM+X8iTOGrXzlNbgAAAABJRU5ErkJggg==L8AAwBUSl8iAELZSwAAAABJRU5ErkJggg==2Q==

 

 

wstecz