Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Bieżące inwestycje

17 kwietnia upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową”. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Ofertę z najniższą ceną złożył wykonawca Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz z Legionowa. Na realizację zadania Miasto i Gmina Serock pozyskała dofinansowanie w kwocie 874 751,40 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przypominamy, że zadanie obejmuje budowę łącznika stanowiącego przedłużenie drogi serwisowej w kierunku ul. Zegrzyńskiej. Wybudowanie przedmiotowej drogi gminnej umożliwi mieszkańcom Borowej Góry bezpośredni wjazd do miejscowości bez konieczności korzystania z wiaduktu na węźle drogowym „Jadwisin” w ciągu drogi krajowej nr 61. Realizacja zamówienia potrwa zgodnie z warunkami zamówienia 120 dni.

19 kwietnia rozstrzygnęliśmy postępowanie o udzielenia zamówienia na budowę punktów świetlnych w Święcienicy na ul. Pasieki. Podpisanie umowy nastąpi po 24 kwietnia 2023 r. Wykonawcą robót będzie firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Koszt zadania wyniesie 33 210,00 zł brutto. Wykonawca będzie miał 90 dni na wybudowanie oświetlenia. Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków finansowych pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – „Mazowsze dla sołectw 2023” których dysponentem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.   
 

17 kwietnia rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie drogi gminnej ul. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. Wykonawcą robót jest firma Werbena Art. Drogi Sp. z o.o. z Warszawy. Roboty budowlane obejmują wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej oraz zatok parkingowych. W ramach robót towarzyszących na odcinku drogi objętym przebudową wybudowana zostanie kanalizacja teletechniczna umożliwiająca ułożenie sieci światłowodowej. Koszt robót budowlanych wynosi niespełna 800 tys. zł. Miasto i Gmina Serock pozyskała dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład III Edycja. Zgodnie z zawartą w dniu 22 marca 2023r. umową wykonawca ma 90 dni na wykonanie robót budowlanych. Przebudowa obejmuje odcinek o umiarkowanym natężeniu ruchu pojazdów w związku z czym prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do ograniczeń wynikających z oznakowania wprowadzonego w ramach czasowej organizacji ruchu.

20 kwietnia dokonaliśmy wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa. W ramach zamówienia zaprojektowana zostanie przebudowa i remont dróg gminnych w Skubiance – ul. Baśniowej oraz ul. Korzennej wraz z wykonaniem elementów odwodnienia jezdni. Wykonawcą dokumentacji będzie firma ALK-BUD – Usługi Inwestycyjne – Leszek Kamiński z Jadwisina. Koszt wykonania dokumentacji to blisko 50 tyś. zł.

wstecz