Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Nowy lokal na zagospodarowanym nabrzeżu w Zegrzu

Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert wynajmu lokali, które powstały w ramach zagospodarowania nabrzeża w Zegrzu, podjęta została decyzja o rozdzieleniu wynajmu obiektu hangaru (przeznaczonego na cele rekreacji wodnej) i wynajmu lokalu usługowego na dachu hangaru, na oddzielne podmioty.

Zakończyliśmy proces oceny ofert, przesłanych przez podmioty zainteresowane wydzierżawieniem obiektu. Jako stwarzająca największą szansę na wykorzystanie potencjału miejsca, powstałego w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora, oceniona została oferta złożona przez firmę W&B Joanna Sobotkowska. Przedsiębiorca wykazał się dużym doświadczeniem w prowadzeniu podobnych lokali i posiadaniem kadry gotowej do uruchomienia działalności w krótkim terminie, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej.

Przez wzgląd na nieznany charakter rynku, na którym funkcjonował będzie lokal, podjęto decyzję o jego bezprzetargowym wydzierżawieniu i indywidualnym ustaleniu stawki czynszu, która będzie weryfikowana po pierwszym sezonie letnim. Pierwsza umowa będzie obowiązywała do 3 lat, po czym kontynuacja wynajmu najprawdopodobniej będzie możliwa w następstwie postępowania przetargowego.

Mamy nadzieję, że utworzone w Zegrzu miejsce uatrakcyjni ofertę rekreacyjną gminy, tętniąc życiem także poza sezonem letnim i zachęcając do aktywnego wypoczynku w sąsiedztwie Jeziora.

  • lokal w Zegrzu
  • lokal w Zegrzu
  • WV2A6975

wstecz