Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Laureaci konkursu „Odpowiedzialni Społecznie 2022”

Konkurs jest wspólną inicjatywą Starosty Legionowskiego oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł przyznawany jest firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy się do tego przyczyniają swoją postawą.

Ubiegłoroczny konkurs kierowany był do pracowników, firm i instytucji prowadzących działalność na terenie powiatu legionowskiego, którzy w swojej pracy kierują się ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniają interesy społeczne, dobro środowiska, budują relacje ze swoimi pracownikami oraz z lokalną społecznością.

Wśród laureatów konkursu są też aktywni działacze naszej gminy:
Jadwiga i Sławomir Jackowscy (Osobowości Odpowiedzialne Społecznie) podejmujący działania społeczne, edukacyjne i kulturalne na rzecz środowisk senioralnych na terenie gminy oraz powiatu legionowskiego

Fundacja eBIZNES Club (wyróżnienie: Instytucje Odpowiedzialne Społecznie) zajmująca się poszukiwaniem i inicjowaniem nowatorskich rozwiązań w biznesie i administracji oraz podejmująca szereg działań wolontariakich i charytatywnych na rzecz mieszkańców.

Laureatom statuetki i dyplomy wręczyli Starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Smuniewski, radna Rady Powiatu Anna Gajewska oraz dyrektor PCIS Dorota Wróbel-Górecka.

Jesteśmy dumni i wzruszeni, że przedstawiciele naszej gminy swoimi działaniami, z wielką uwagą i troską wcielają w życie szeroko pojętą odpowiedzialność społeczną.

Serdeczne gratulacje!

 

wstecz