Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Lokalna Komunikacja Autobusowa w 2023 roku - istotne informacje

Temat zmian w Lokalnej Komunikacji Autobusowej wywołał szereg pytań z Państwa strony.
Mamy nadzieję, że poniższe informacje usystematyzują Państwu wiedzę w tym temacie.

W 2023 roku przejazdy liniami 1-6 obsługiwanymi przez Miasto i Gminę Serock pozostają bezpłatne dla wszystkich pasażerów poruszających się komunikacją po terenie Miasta i Gminy Serock. Oznacza to, że nie tylko mieszkańcy, ale także osoby przebywające w gminie i chcące się po niej poruszać autobusami lokalnej komunikacji zrobią to bezpłatnie.

Jednak już przekroczenie granicy gminy wiąże się z koniecznością wykupienia biletu jednorazowego u kierowcy lub posiadania biletu miesięcznego, który można zakupić od przewoźnika w wybrane dni miesiąca. Dla ułatwienia sprzedaż biletów miesięcznych będzie się odbywać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, a o terminach sprzedaży będziemy Państwa informować, m.in.  poprzez stronę internetową, na fanpejdżu urzędu na facebooku oraz poprzez aplikację gminną SEROCK 

Opłaty za przejazdy poza teren gminy zostały wprowadzone w odpowiedzi na Państwa potrzeby odnośnie możliwości zapewnienia większej ilości miejsc dla mieszkańców gminy Serock, na liniach, z których pasażerowie korzystają najczęściej.

Aby zmniejszyć koszty przejazdów dla mieszkańców gminy, wprowadziliśmy zniżki dla posiadaczy Karty Serocczanina. Ceny biletów kształtują się wówczas następująco:

Bilety jednorazowe:

4,00 zł – dla pasażerów posiadających Kartę Serocczanina 

2,00 zł – dla wymienionych niżej grup pasażerów posiadających Kartę Serocczanina:

- dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
- studenci do ukończenia 26 roku życia;
- osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia - prawo do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Bilety miesięczne imienne:

100,00 zł – dla pasażerów posiadających Kartę Serocczanina 

50,00 zł – dla wymienionych niżej grup pasażerów posiadających Kartę Serocczanina  

- dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
- studenci do ukończenia 26 roku życia;
- osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia - prawo do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
        

 Ceny biletów dla pasażerów nieposiadających Karty Serocczanina kształtują się następująco:

 6,50 zł – bilet jednorazowy normalny

200,00 zł - bilet miesięczny imienny normalny*

*W przypadku biletów  miesięcznych imiennych przewoźnik będzie także honorował ulgi przysługujące poszczególnym grupom pasażerów, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego.

W tym roku planowane jest uruchomienie połączenia kolejowego z Zegrza Południowego do Warszawy. Uruchomienie tej nowej formy komunikacji wpłynie również na zmiany w funkcjonowaniu Lokalnej Komunikacji Autobusowej, o których będziemy Państwa informować.

Nowe rozkłady jazdy autobusów LKA znajdziecie Państwo TUTAJ. 

Informujemy także, że przejazdy na wszystkich liniach autobusowych, dla których organizatorem jest powiat legionowski, tj. linie o numerach 7 P, 8 P, 9 P i 10 P będą również w roku 2023 bezpłatne dla wszystkich ich użytkowników. Linia 7 P odbywa kurs z Serocka przez Zegrze, Wieliszew, Łajski do przystanku Legionowo Centrum Komunikacyjne, zaś linia 8 P z Serocka przez Dosin, Skubiankę, Łachę, Dębe, Wieliszew, Łajski do przystanku Centrum Komunikacyjne w Legionowie. Więcej TUTAJ.

 

 

 

wstecz