Rotator zdjęć

Główna treść strony Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymskiej w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów

Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymskiej w Serocku

Dnia 5 października 2022 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock zawarta została umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymskiej w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów.”  W ramach zadania została wybudowana ścieżka rowerowa i pieszo-rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską/Pułtuską do granicy pasa drogowego drogi krajowej, tj. do połączenia z istniejący ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do kładki nad obwodnicą.

Kwota dofinansowania przyznana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 537 631,63 zł.