Rotator zdjęć

Główna treść strony KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA/ АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ

Komunikacja autobusowa/Автобусное сообщение

Komunikacja autobusowa/Автобусное сообщение

На местных автобусах № 6 и 7 можно добраться из Сероцка до железнодорожного вокзала в Легионово(Legionowo)
Дальше есть возможность пересадки :на поезда SKM, KM и ZTM, чтобы добраться до Варшавы.

ЛИНИЯ № 6
СЕРОЦК-ЯДВИСИН-ЗЕГЖЕ-ЛЕГИОНОВО ПКП (со стороны города)

ЛИНИЯ №7
СЕРОЦК-ЯДВИСИН-ВЕЛИШЕВ-ЛЕГИОНОВО ПКП (со стороны жилого района Пяски)

В то же время, мы хотели бы сообщить вам, что проезд на местном и общественном транспорте бесплатный,при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, подтверждающего гражданство Украины.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalną Komunikacją Autobusową liniami nr 6 i 7 można dojechać z Serocka do Dworca PKP Legionowo

Następnie istnieje możliwość przesiadki: do pociągów SKM, KM i do autobusów ZTM, w celu dojechania do Warszawy

LINIA NR 6

SEROCK-JADWISIN-ZEGRZE-LEGIONOWO PKP  (OD STRONY MIASTA)

LINIA NR 7

SEROCK–JADWISIN-WIELISZEW- LEGIONOWO PKP (OD STRONY OSIEDLE PIASKI)

Jednocześnie informujemy,  że przejazdy lokalną i miejską komunikacją są bezpłatne, po okazaniu przez pasażera paszportu lub innego dokumentu tożsamości, potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

 

Powrót do topu strony