Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Zakup węgla - krok po kroku

Miasto i Gmina Serock przystąpiło do programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych, dzięki której mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do tańszego węgla. Koszt jednej tony węgla dla mieszkańca wyniesie nie więcej niż 2 000 zł brutto (dokładna cena zostanie podana po podpisaniu ze spółką Skarbu Państwa umowy na zakup węgla).

Wniosek dostępny jest tutaj - POBIERZ

Złóż wniosek przez ePAUP - LINK

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca – Kancelaria Ogólna lub za pomocą ePUAP Urzędu Miasta i Gminy w Serocku – adres skrytki: /Serock/skrytka

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożony wniosek zostanie zweryfikowany przez pracownika Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wynikach Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub przez SMS.

W pierwszej kolejności w Referacie Administracyjno-Gospodarczym (pok. nr 5) Wnioskodawca otrzyma dane niezbędne do uregulowania należności za zakup węgla (będzie ona zależna od liczby kg/ton węgla, które chce zakupić zgodnie z danymi zawartymi we wniosku/ach). Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup węgla na konto Miasta i Gminy Serock nr: 82 8013 0006 2001 0015 0994 0009 – Bank Spółdzielczy w Legionowie- Filia w Serocku ­ w tytule wpisując: Preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy.

Wpłat można dokonać gotówką w kasie Urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie - Filia w Serocku (ul. 11 Listopada 8 lok. 4, 05-140 Serock) lub przelewem.

Po zaksięgowaniu wpłaty z Wnioskodawcą skontaktuje się pracownik Urzędu, w celu przekazania zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu węgla.

Zgłaszając się po odbiór węgla (POL-MAR Paweł Jezierski ul. Warszawska 78, 05-140 Serock) należy pamiętać o zabraniu ze sobą ww. zaświadczenia.

Uwaga! Wniosku nie trzeba składać od razu na całą przysługującą ilość węgla. Można go składać wielokrotnie na mniejsze ilości do wykorzystania limitu (jednak w ilości nie mniejszej niż 0,5 t).

Uwaga! Do preferencyjnego zakupu węgla nie będzie świadczona usługa dowozu pod adres domowy, dlatego konieczny jest własny transport lub skorzystanie z usług specjalizujących się w tym zakresie firm. Węgiel nie będzie workowany.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238) ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg (1,5 tony) do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg (1,5 tony) od 1 stycznia 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku dołoży wszelkich starań do priorytetowej realizacji złożonych przez mieszkańców wniosków. Jednakże dostępność węgla zależna jest od spółek Skarbu Państwa, które go dostarczają.

Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość  dostarczanego węgla oraz jego dostępność.

 

wstecz