Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

   ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

części działki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/2, położonej w obrębie 07
w Serocku z przeznaczeniem na prowadzenie punku gastronomicznego

wstecz