Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2023 r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023r.

Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 30 września 2022 r. na adres poczty elektronicznej: a.bilinska@serock.pl, złożone w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serock

Rynek 21,

05 – 140 Serock

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 133/B/2022 z dnia 15 września 2022 r. znajduje się pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/4433,akty-prawne-dotyczace-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi

 

Referat Organizacyjno-Prawny

wstecz