Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Nasz Bug Rzeka Życia"

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie, w ramach projektu Nasz Bug Rzeka Życia planuje organizację NIEODPŁATNYCH ZAJĘĆ dla dzieci i młodzieży z obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego (LGDZZ), w trakcie których ich uczestnikom przybliżone zostaną informacje związane z unikalnością lokalnej przyrody i kultury, w szczególności bogactwem naturalnym i przyrodniczym dorzecza Bugu i Narwi.

Plan jednodniowych wycieczek krajoznawczych przewiduje:

  • Rejs małym statkiem po Narwi, Bugu i obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, podczas którego uczestnicy będą mogli sami, na 
    żywo obserwować życie ptaków wodnych na obszarze objętym ochroną 
     
  • Zapoznanie się z obiektami i obszarami cennymi przyrodniczo i kulturowo w granicach działania LGDZZ oraz udział w 
    warsztatach techniczno-plastycznych, dla których tematem przewodnim będzie ochrona środowiska naturalnego i 
    zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych

Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do kontaktu mailowego na adres skansen@powiatwolominski.pl oraz pod numerem telefonu +48 665-322-398.

                              

                               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

wstecz