Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Trzecia rata podatków

Przypominamy , że do 15 września 2022 roku  należy dokonać płatności III raty  podatków lokalnych.

W tym terminie płacimy:

Podatek od nieruchomości:

Termin płatności: osoby fizyczne  do 15 września 2022 roku.

Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2022. 

Podatek rolny:

Termin płatności: osoby fizyczne do 15 września 2022 roku.

Termin płatności:  osoby prawne do 15września roku 2022.  

Podatek leśny:

Termin płatności: osoby fizyczne do 15 września 2022 roku.

Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2022.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin płatności osoby fizyczne do 15 września 2022 roku.

 

Podatek od środków transportowych

Termin płatności: 15 września 2022 roku

 

  • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

wstecz