Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Konkurs "Mazowsze dla sołectw 2022"

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ogłasza konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”  – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Zgłoszone projekty będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1.Bezpieczne i przyjazne sołectwo (dla projektów dot. zagospodarowania terenu: zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, projekty dot. OSP, etc.);

2.Mazowsze dla sołectw rekreacyjnie (dla projektów dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych);

3.Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej – świetlic, strażnic etc.);

4.Mazowsze dla sołectw folklorystycznie (zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego etc.);

5.Doposażone sołectwo (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek etc.);

6.Mazowsze dla sołectw innowacyjnie (projekty o oryginalnym i nietypowym podejściu).

Dodatkowo, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa przyzna Nagrodę Specjalną – tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców sołectwa, nakładem pracy wykonywanej w czynie społecznym, etc.

Zgłoszone do konkursu zadanie musi być już zakończone. Należy wcześniej złożyć Sprawozdanie końcowe z realizacji tego zadania na platformie Witkac.pl

 

Łączna pula nagród to 60 000 zł.

Zgłoszenia można składać od 1 do 30 września 2022 (decyduje data wpływu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod linkiem: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” –„Mazowsze dla sołectw 2022” - Witryna Mazovia.pl

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - p. Agnieszka Maciołowska, tel. 22 59 79 335, e-mail: mias.mazowsze@mazovia.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

  • autor: Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

wstecz