Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano. W związku z tym prosimy o wystawianie pojemników/worków i otwarcie altan śmietnikowych do godziny 7 rano. W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów, przypominamy również o ogólnych zasadach odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gminnego.
W przypadku chęci wystawienia większej ilości odpadów tekturowych, których nie ma możliwości umieścić w worku należy je sprasować oraz powiązać. W ramach odpadów ulegających biodegradacji można również przekazywać drobne gałęzie, z zaznaczeniem, że powinny one być pocięte do metra oraz związane.  Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym posiadający z tego tytułu ulgę, nie mogą tego rodzaju odpadów przekazywać w ramach systemu gminnego do odbioru sprzed posesji.

W najbliższą sobotę, tj. 6 sierpnia rozpoczyna się drugi w tym roku odbiór odpadów wielkogabarytowych, tekstylnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (pralki, lodówki, telewizory). Odbiór w sobotę odbędzie się w miejscowościach Dębinki, Karolino, Marynino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Szadki, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe.

Przykłady odpadów wielkogabarytowych kwalifikujące się do odbioru:

 • meble,
 • wózki dziecięce,
 • meble ogrodowe, skrzynki, doniczki,
 • komplet opon (z samochodów osobowych).

Odpady, które nie są odbierane w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych:

 • azbest,
 • odpady zawierające substancje niebezpieczne,
 • papa budowlana,
 • blachodachówka lub inne pokrycia dachowe,
 • styropian dociepleniowy (budowlany)
 • ramy okienne z szybami oraz drzwi,
 • odpady poremontowe - wanny, muszle klozetowe, umywalki, kabiny prysznicowe.

Reklamacje z adresów, na których odpady nie były wystawione na czas, nie będą realizowane i - w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - należy je pozostawić na posesji do kolejnego terminu odbioru. Odpady selektywnie zbierane można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, zlokalizowanego przy ul. Nasielskiej 21.
             Prosimy także o dopełnienie obowiązku oznakowania nieruchomości tablicą z numerem porządkowym - brak oznakowania znacząco utrudnia realizację usługi odbioru odpadów komunalnych. Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych, bądź posiadających już adres swojej posesji zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zobowiązani są do umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz utrzymywania jej w należytym stanie.

wstecz