Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Podpisano aneksy do umów partnerskich w sprawie budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

27 czerwca podpisano aneksy do umów z partnerami zjednoczonymi wokół tematu budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. Osiemnaście samorządów wspólnymi siłami pokryje wkład własny na stworzenie dokumentacji projektowej wspomnianej linii. Jednym z najważniejszych partnerów tej inwestycji jest Sejmik Województwa Mazowieckiego, który przekaże na ten cel aż 24,5 m zł, czyli ponad 50% wartości zadania.

W lipcu zostanie podpisana umowa pomiędzy Miastem i Gminą Serock a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przypomnijmy: Nowa linia kolejowa połączy Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz z ośrodkiem aglomeracyjnym – Warszawą. W ramach powstałego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego wytrasowano trzy warianty, w których projektanci, wspólnie z samorządami, wypracowali najkorzystniejsze w wielu wymiarach opcje realizacji przyszłej infrastruktury kolejowej. W ramach budowy linii powstanie ponad 70 km torów kolejowych, przeprawa na Narwi oraz, w zależności od wariantu, od 11 do 14 stacji i przystanków.

Projekt budowy linii kolejowej uzyskał dofinansowanie w ramach programu Kolej+ jako jeden z czterech projektów na Mazowszu. Dofinansowanie pokryje 85% kosztów inwestycji, której całkowite koszty wyniosą 2,1 mld zł, i obejmie stworzenie studium projektowo-technicznego a także wykup nieruchomości.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zadeklarował także uruchomienie 14 par pociągów na linii Zegrze-Przasnysz przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.

 

Partnerzy projektu budowy Kolei Północnego Mazowsza:

- Samorząd Województwa Mazowieckiego;

- samorządy powiatowe: legionowski, makowski, pułtuski i przasnyski,

- samorządy gminne: Wieliszew, Nieporęt, Serock (lider), Pokrzywnica, Pułtusk, Karniewo, Maków Mazowiecki, Szelków, Krasne, Sypniewo, Płoniawy – Bramura, gmina Przasnysz, Miasto Przasnysz

  • podpisanie aneksów do umowy o partnerstwie
  • podpisanie aneksów do umowy o partnerstwie
  • podpisanie aneksów do umowy o partnerstwie
  • podpisanie aneksów do umowy o partnerstwie

wstecz