Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Przypominamy o terminie płatności II raty podatków

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Terminy płatności: osoby fizyczne – do 16 maja, 
Terminy płatności: osoby prawne –do 15 dnia każdego miesiąca.

PODATEK ROLNY

Terminy płatności: osoby fizyczne – do 16 maja, 
Terminy płatności: osoby prawne – do 16 maja.

PODATEK LEŚNY

Terminy płatności: osoby fizyczne – do 16 maja, 
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca.
 
Od 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Serock  funkcjonuje usługa powiadamiania sms dla podatników Miasta i Gminy Serock informującą o zbliżającym się terminie płatności bądź o zaległościach z tytułu podatków i opłat lokalny. 
System powiadamiania sms cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców czego dowodem jest zwiększająca się ilość wysyłanych powiadomień. Szybka informacja za pośrednictwem sms generuje mniejsze koszty wysyłanej korespondencji.
Zachęcamy do zgłaszania numerów telefonów w celu wprowadzenia do bazy podatkowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
 
Terminowe płacenie podatków zapewnia stabilną i pewną realizację zadań zaplanowanych w budżecie miasta i gminy Serock. Prawidłowo i terminowo realizowane dochody pozwalają na prawidłową realizację wcześniej planowanych wydatków.

Ściąganie i dochodzenie podatków powoduje dla każdej ze stron (podatnik i organ) konieczność ponoszenia dodatkowych  kosztów, naraża na zapłatę odsetek. Ważne jest więc wykonywanie swoich obowiązków podatkowych wobec miasta i gminy w należyty sposób.  

wstecz