Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Budowa kanalizacji w ul. Brzozowej

Rozpoczął się kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, na granicy miejscowości Borowa Góra i Dosin. Dotychczas w ramach zadania wykonano odcinek infrastruktury w ul. Zegrzyńskiej, umożliwiający włączenie projektowanej nitki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, biegnącej po przeciwnej stronie drogi powiatowej.

9 maja dokonano rozbiórki nawierzchni ul. Brzozowej. W kolejnych dniach wykonawca przejdzie do prac związanych z budową kanału oraz przyłączy.

wstecz