Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Przypominamy, że mieszkańcy Miasta i Gminy Serock mają możliwość skorzystania z punktu konsultacyjnego prowadzonego w Urzędzie, w którym można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosków o uzyskanie dotacji w Programie Czyste Powietrze. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jest to wsparcie finansowe dla osób fizycznych, których dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 zł, a także które są właścicielami bądź współwłaścicielami nieruchomości, dla której jest wyodrębniona księga wieczysta oraz budynek jest oddany do użytkowania. Złożenie wniosku prowadzone jest w formie internetowej przez stronę https://portal.wfosigw.pl/ W celu wypełnienia formularza w pierwszej kolejności kluczową kwestią jest założenie oraz aktywowanie konta. Skorzystanie z punktu to także pozyskanie informacji o warunkach i wysokości możliwej do uzyskania dotacji na wymianę pieca oraz termomodernizację budynków (m.in. wymianę okien, docieplenie budynku). Punkt funkcjonuje w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu tj. 8:00-18:00, pok. Nr 9. W celu zachowania prawidłowego funkcjonowania punktu oraz poświęcenia odpowiedniej ilości czasu dla każdego mieszkańca, obowiązują zapisy pod nr. tel. (22) 782 88 53. Konsultacje prowadzone są w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

wstecz