Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Renowacja kościoła w Woli Kiełpińskiej

Kościół w Woli Kiełpińskiej przejdzie renowację. Dzięki pomocy z UE uda się przeprowadzić także prace konserwatorskie.

Jak zauważa przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska - przyznane dofinansowanie to znaczące wsparcie. – Dzięki niemu kościół odzyska dawną świetność. To już kolejne środki, które trafiają do gminy Serock, a korzyści z nich odczuwają przede wszystkim mieszkańcy.

Ważnym elementem projektu będzie odrestaurowanie aż 9 zabytków ruchomych: Epitafium „Antoniego Krasińskiego”, Epitafium „Eustachy Krasińskiej”, Epitafium „Kazimierza Krasińskiego”, Epitafium „Józefa Wawrzyńca Krasińskiego, Epitafium „Stanisława Krasińskiego”, Epitafium „Karola Krasińskiego”, Epitafium „Macieja Księcia Radziwiłła”, Epitafium „Antoniego Księżopolskiego i żony Apolonii z Krasińskich”, tablica epitafijna „Kazimierz Prosi do Boga o westchnienie”.

Odwiedzającym kościół, udostępnione zostaną piwnice i krypty znajdujące się w podziemiach. Utworzona zostanie również izba tradycji, w której znajdą się pamiątki po przeszłych pokoleniach. Szczególne miejsce poświęcone będzie dwóm rodom: Radziwiłłów i Krasińskich. Jako założyciele i fundatorzy kościoła, odegrali istotną rolę w historii regionu. Zbiory parafii poddane zostaną digitalizacji i będą dostępne w Internecie.

Realizacja projektu przybliży mieszkańcom oraz turystom kulturę i tradycję regionu.

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kościoła pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych oraz nadanie nowych funkcji użytkowych

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej

Całkowita wartość projektu: 1 295 754,58 zł

Dofinansowanie z UE: 834 767,20 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe


Źródło: mazovia.pl

  • Kościół
  • Kościół

wstecz