Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Uroczyste oddanie ścieżki mieszkańcom

8 września uroczyście oddaliśmy do użytkowania ścieżkę pieszo-rowerową w Zegrzu. Po przemówieniach gospodarzy uroczystości: Artura Borkowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Edwarda Trojanowskiego – Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński” głos zabrali zaproszeni goście: Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji, Piotr Uściński – Poseł na Sejm, Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Sławomir Osiwała – Radny Rady Miejskiej w Serocku. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz kanonik Dariusz Rojek – dziekan dekanatu serockiego.  
Po części oficjalnej przekazaliśmy ścieżkę lokalnym rowerzystom, a plac zabaw – dzieciom z zegrzyńskiej szkoły.

Ścieżka pieszo-rowerowa w Zegrzu, to część szerokiego zadania inwestycyjnego, związanego z zagospodarowaniem odcinka nabrzeża Jeziora zegrzyńskiego, które w drugim etapie objęło modernizację wyłączonego z użytkowania budynku magazynowego, a w trzecim – budowę pomostów. Ale po kolei.

Ścieżka pieszo-rowerowa, to ponad 400-metrowy odcinek biegnący po nabrzeżu Jeziora Zegrzyńskiego. Wzdłuż ścieżki powstało nowe umocnienie brzegu w postaci gabionów wypełnionych materiałem kamiennym i narzutu  z otoczaków, stanęły drewniane ławki i nowe latarnie, pojawiły się też nowe nasadzenia. Powstał plac zabaw dla dzieci oraz drewniane leżaki i stojaki na rowery.

Całość tego etapu była możliwa do zrealizowania dzięki środkom pozyskanym przez Lokalną Grupę Działania „Zalew Zegrzyński”.

II etap, to zagospodarowanie terenu po dawnej przepompowni przy ul. Pułku Radio. Budynek dawnego magazynu został przebudowany, a jego otoczenie uporządkowane i zaadaptowane na miejsce do rekreacji i wypoczynku. Znalazły się tu stoliki z ławkami, hamaki i miejsce na piknikowanie. Budynek docelowo może pełnić dwie funkcje: wypożyczalni sprzętu wodnego – na dole, oraz kawiarenki z tarasem, z którego rozpościera się urokliwy widok na Jezioro Zegrzyńskie – na górze. Realizacja tego etapu została w ogromnej części sfinansowana ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

III etap, na realizację którego niedawno zawarliśmy umowy, to wykonanie pomostu pływającego i slipu, które umożliwią korzystanie ze sprzętu wodnego oraz pomostu kaskadowego, który zachęci do odpoczywania tuż nad taflą Jeziora. Na realizację tego etapu otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Realizacja tej wielkiej inwestycji w Zegrzu wyznacza pewien standard, który chcielibyśmy utrzymać, jeśli chodzi o zagospodarowanie nabrzeża w innych częściach gminy.

Co zaś do samego Zegrza, trudno nie zauważyć jak zmienia się jego oblicze. Ma to odzwierciedlenie także w planach Wojskowej Akademii Technicznej, która jest właścicielem części terenu nabrzeżnego. Władze uczelni planują na miejscu starego, wyłączonego już z funkcjonowania, ośrodka postawić nowy budynek Centrum Naukowo-Badawczego, w którym prowadzone będą na szeroką skalę projekty związane z rozwojem wojskowości. Planowane jest także utworzenie tu atrakcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej, która ma szansę wzbogacić ofertę otwartych dla społeczności terenów w sąsiedztwie linii brzegowej.

 

 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej w Zegrzu
 • ścieżka w Zegrzu
 • ścieżka w Zegrzu
 • ścieżka w Zegrzu
 • ścieżka w Zegrzu
 • ścieżka w Zegrzu
 • ścieżka w Zegrzu
 • ścieżka w Zegrzu
 • ścieżka w Zegrzu

wstecz