Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną

22 sierpnia podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Współpraca ma na celu popularyzację Zegrza jako miejsca kultywującego tradycje wojskowe, rozwój terenu oparty o współdziałania w obrębie nowo projektowanego obiektu Centrum Szkoleniowo-Badawczego WAT, stworzenie infrastruktury nabrzeżnej, popularyzację akademii w obrębie gminnych placówek edukacyjnych, próbę utworzenia i rozwój sekcji sportów wodnych przeznaczonych dla lokalnej społeczności.

Podpisane porozumienie jest wynikiem wielomiesięcznych rozmów między władzami gminy Serock a władzami Akademii. Na terenie WAT w Zegrzu, w miejsce przez lata funkcjonującego ośrodka, który dziś ze względu na zły stan techniczny jest wyłączony z użytkowania, ma szansę powstać nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Badawcze, w którym prowadzone będą na szeroką skalę projekty związane z rozwojem wojskowości. Planowane jest także utworzenie tu atrakcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej, która ma szansę wzbogacić ofertę otwartych dla społeczności terenów w sąsiedztwie linii brzegowej, w Zegrzu. Gmina podjęła już pierwsze kroki otwierające perspektywę realizacji obiektu, poprzez rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, który obecnie znajduje się w fazie wyłożenia do publicznego wglądu.

  • porozumienie z WAT

wstecz