Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Pierwszy piknik ekologiczny

Pierwszy piknik ekologiczny za nami!

W dniu 24 lipca 2022 r. w miejscowości Nowa Wieś odbył się pierwszy z trzech pikników ekologicznych. W czasie pikniku szczegółowo omówione zostały przepisy Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej, a przede wszystkim:

- katalog rodzaju instalacji, których użytkowanie jest możliwe/dozwolone;

- katalog rodzaju paliw, których stosowanie na terenie województwa mazowieckiego jest zakazane;

- termin wymiany źródeł ogrzewania (m.in. kotłów, pieców, kominków), w tym obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. zakaz użytkowania kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz zakaz użytkowania kominków, które nie spełniają wymogów ekoprojektu lub nie są wyposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

W ramach wydarzenia odbył się spektakl muzyczny dotyczący zagadnień z zakresu szeroko rozumianej ekologii i ochrony powietrza. W fabułę spektakli wplecione zostały cztery lekcje związane z poszczególnymi żywiołami: ziemią, powietrzem, wodą i ogniem, wraz z animacjami dla dzieci. Na scenie wystąpili zawodowi aktorzy w oryginalnych kostiumach, a zmieniająca się scenografia pozwoliła na ukazanie metamorfozy miasta po wprowadzeniu ekologicznych rozwiązań.

Szeroko omówione zostały także dobre praktyki dotyczące ochrony powietrza, w tym wpływ spalania odpadów w piecach i paleniskach domowych, korzyści zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wynikające z ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i  gazów do atmosfery. Jest to szczególnie istotne w przypadku mieszkańców gmin położonych na terenie województwa mazowieckiego, gdzie od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa. Realizacja zadania pozwoliła na przekazanie mieszkańcom gminy w  przystępny sposób obowiązków wynikających ze zmian wprowadzonych w  2017 r., w tym konieczności wymiany źródeł ogrzewania w ściśle określonych terminach.

Wydarzenie pozwoliło na skierowanie uwagi mieszkańców na problem niskiej emisji i zrozumienie konieczności podejmowania działań mających na celu jego zmniejszenie.

Już teraz zapraszamy na kolejne pikniki, które odbędą się: 27 sierpnia 2022 w Serocku oraz 10 września 2022 w Jadwisinie.

Zadanie pn. Organizacja 3 pikników ekologicznych w 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Serock współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • Piknik ekologiczny 11
  • Piknik ekologiczny 12
  • Piknik ekologiczny 13
  • Piknik ekologiczny 14

wstecz