Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego

18 lipca w Karczewie podpisane zostały umowy na zadania dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach samorządowych programów wsparcia. Wśród nich znalazło się aż pięć umów na wsparcie zadań Miasta i Gminy Serock.

Mazowsze dla straży  pożarnych
W ramach zadań OSP-2022 wsparcie w wysokości 100.000 zł na nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym otrzyma jednostka OSP Gąsiorowo. 80.000,00 zł na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy trafi natomiast do jednostki OSP w Woli Kiełpińskiej.

W ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022 zaś 30.000,00 zł na modernizację strażnicy otrzyma jednostka OSP Stanisławowo. 

Mazowsze dla sportu
W ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” dofinansowane zostanie zadanie polegające na wykonaniu pomostów, slipu oraz umocnienia brzegi Jeziora Zegrzyńskiego w Zegrzu. Kwota dofinansowania wyniesie 300.000 zł.

#FOGR
Dofinansowana zostanie także przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym, w kwocie 174.000 zł.

 

Więcej tutaj: https://mazovia.pl/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/kolejne-120-inwestycji-w-subregionie-warszawskim-wschodnim-ze-wsparciem-mazowsza.html

wstecz