Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Sesja absolutoryjna 29 czerwca

29 czerwca na Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się LIV Sesja Rady Miejskiej. Była to sesja, podczas której Radni udzieli Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock – Panu Arturowi Borkowskiemu absolutorium. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku – Pan Mariusz Rosiński.

Po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju - Jakub Szymański przedstawił raport o stanie gminy za rok 2021.

Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2021 rok

Następnie odbyła się debata nad Raportem oraz rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 582/LIV/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock wotum zaufania. Wyniki głosowania tutaj. Burmistrz otrzymał jednogłośnie poparcie wszystkich Radnych.

Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Serock za rok 2021 przedstawiła Pani Skarbnik - Monika Ordak.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2021 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej – Mariusz Rosiński przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o ww. Sprawozdaniu:

UCHWAŁA Nr 3.e./117/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 roku

Przedstawiono także:

stanowiska stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021,

Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Kultury, Oświaty i Spotu
Komisja Rolnictwa, Ochrony środowiska i Gospodarki przestrzennej
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Spraw Obywatelskich
Komisja Rozwoju gospodarczego, Innowacji i Bezpieczeństwa

opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2021 wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2021:

Komisja Rewizyjna
Wniosek o absolutorium

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za rok 2021

Opinia RIO wniosek absolutorium

Następnie rozpoczęła się dyskusja Radnych i rozpatrzenie projektów uchwał:

Nr 583/LIV/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2021 rok oraz

Nr 584/LIV/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Informacje z głosowania można zobaczyć tutaj.

Transmisję z sesji będzie można zobaczyć tutaj.

Zachęcamy też do odwiedzenia naszego profiu na fb: https://fb.watch/dZispoVofb/ 

oraz do obejrzenia fotorelacji:

 

 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022
 • fotorelacja z sesji absolutoryjnej 29.06.2022

wstecz