Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Opracowanie dokumentacji projektowych

W ubiegłym tygodniu zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówień na opracowanie dokumentacji projektowych modernizacji ul. Leśne Echo w Woli Smolanej i ul. Borówkowej w Dosinie.

Oba zadania są inicjatywą sołectw i będą realizowane ze środków wygospodarowanych z tzw. Funduszu Sołeckiego.

wstecz