Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Poparcie radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

2 czerwca w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Przedmiotem obrad było udzielenie wsparcia finansowego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektowi budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, prowadzonemu przez serocki samorząd w ramach programu Kolej+. W toku dyskusji rozmawiano o randze i szansach jakie projekt generuje dla regionu. Co nas szczególnie cieszy zagadnienie zostało uhonorowane jednogłośnym poparciem Radnych uczestniczących w pracach komisji, co razem z wielkim wsparciem Zarządu Województwa potwierdza wsparcie dla projektu ze strony najważniejszego partnera samorządowego i wkrótce pozwoli rozpocząć następne pracę nad tym przedsięwzięciem.

  • Kolej Zegrze-Przasnysz
  • Kolej Zegrze-Przasnysz
  • Kolej Zegrze-Przasnysz
  • Kolej Zegrze-Przasnysz

wstecz