Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Plany związane z terenem WAT w Zegrzu

11 kwietnia, korzystając z gościnności gospodarzy – Wojskowej Akademii Technicznej, właściciela ośrodka zlokalizowanego na terenie Zegrza, przy ul. Groszkowskiego 2, zorganizowaliśmy spotkanie terenowe, w czasie którego wspólnie z grupą mieszkańców Zegrza mieliśmy okazję zwiedzić teren ośrodka i poznać uwarunkowania panujące na działce.

Spotkanie zorganizowano w związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ośrodka, który stworzy prawne warunki do realizacji inwestycji nowego obiektu akademickiego na potrzeby uczelni. Nowa inwestycja Wojskowej Akademii Technicznej to również szansa na wzrost dostępności tego niezwykle atrakcyjnego terenu, dla członków lokalnej społeczności. W trakcie spotkania uczestników zapoznano z założeniami koncepcyjnymi nowego obiektu, w myśl których w Zegrzu już wkrótce pojawi się nowy wielofunkcyjny obiekt, w obrębie którego wyodrębnione zostaną tereny użyteczności publicznej i być może nowe lokale usługowe służące mieszkańcom.

Gmina poza kontynuacją prac nad planem, prowadzi rozmowy z WAT, ukierunkowane na intensyfikację współpracy między uczelnią, a placówkami edukacyjnymi na terenie gminy, wsparcie przy uruchomieniu lokalnych sekcji sportów wodnych, a także warunków udostępnienia części terenów ośrodka WAT dla potrzeb użyteczności publicznej, np. w postaci traktu pieszo–rowerowego, czy ogólnodostępnej plaży.
O wynikach prac będziemy Państwa informować.

  • spotkanie w WAT
  • spotkanie w WAT
  • spotkanie w WAT
  • spotkanie w WAT

wstecz