Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy/Номер PESEL для граждан Украины

Wyrobienie numeru PESEL od 16 marca

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie (nr 22 782 88 06).

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY, ABY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI (W ŚRODĘ, CZWARTEK, PIĄTEK) ZGŁASZAŁY SIĘ OSOBY, KTÓRE MAJĄ KOMPLET DOKUMENTÓW, CZYLI:

 1. Dokument podróży (paszport, Karta Polaka, lub inny dokument ze zdjęciem); w przypadku osób poniżej 18 roku życia, dokument potwierdzający urodzenie
 2. Wypełniony wniosek o nadanie numeru pesel dla obywatela Ukrainy. Uwaga! Wnioski muszą być wypełnione alfabetem łacińskim.
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków.

W Urzędzie dostępny będzie tłumacz, który pomoże w tłumaczeniu formalności.

Co to jest PESEL?

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL?

W Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty. Do Urzędu wpuszcza pracownik dyżurny (wciąż obowiązuje limit interesantów ze względu na pandemię COVID-19). W Urzędzie trzeba posiadać maseczkę ochronną.

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL?

 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć poprawnie wykonaną fotografię do dowodu. W pobliżu urzędu znajduje się studio fotograficzne.
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Dotyczy to także dzieci powyżej 12 roku życia.  
 • Papierowy wniosek składa się osobiście.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Wniosek musi być wypełniony łacińskimi literami, w miarę możliwości prosimy więc o przyjście z już wypełnionym wnioskiem.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego osoby przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Profil zaufany - dlaczego warto go założyć?

 • W trakcie nadawania numeru PESEL, warto poprosić o aktywowanie profilu zaufanego. Jest on niezbędny, aby załatwiać sprawy urzędowe on-line, w tym między innymi świadczenie 500+.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka?

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Do nadania numeru PESEL także potrzebna jest poprawnie wykonana fotografia

PESEL nadany przed 16 marca

 • Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców.
 • Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Co po uzyskaniu numeru PESEL i założeniu Profilu Zaufanego?

Przysługujące świadczenia, o które występuje się drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego:

 • Świadczenie wychowawcze „500+”
 • Świadczenie „Dobry Start” (od 1 lipca 2022 r.)
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Świadczenia, o które występuje się składając wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15:

 • Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych
 • Świadczenia rodzinne
 • Świadczenia pomocy społecznej

 

Po nadaniu numeru PESEL i założeniu profilu zaufanego warto pobrać aplikację mObywatel. Specjalny dokument Diia.pl (Дія пл) w ramach aplikacji pozwala potwierdzić tożsamość tak samo skutecznie jak dowód osobisty lub paszport. Będzie przydatny m.in. przy korzystaniu z usług medycznych czy przy okazaniu swoich danych podczas zawierania umowy o pracę.

Aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl 

Aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl (Дія пл) – to prosty sposób na wylegitymowanie się (okazanie danych) niemal w każdej sytuacji życiowej. W elektronicznym dokumencie znalazły się najważniejsze dane - m.in. imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer PESEL.

Kto może skorzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl (Дія пл)?

Każda osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • ma ukraińskie obywatelstwo,
 • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku,
 • ma nadany numer PESEL,
 • ma aktywny profil zaufany.

Jak aktywować aplikację?

 1. w urzędzie, w którym otrzymasz numer PESEL, poproś o aktywowanie profilu zaufanego,
 2. ściągnij i uruchom aplikację mObywatel,
 3. zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
 4. aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отримання номера PESEL з 16 березня

Громадяни України, які звернуться за номером PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні, зможуть вирішити це питання в міському управлінні (міській раді) м. Сероцк за попереднім записом телефоном (тел: 22 782 88 06).

З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРИЧИН ПРОСИМО, АБО ВПЕРШУ ЧЕРГУ  (У СЕРЕДУ, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЮ) ЗГОЛОШУВАЛИСЯ ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ, А САМЕ:

 1. ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ (ПАСПОРТ, КАРТА ПОЛЯКА АБО ІНШИЙ ДОКУМЕНТ З ФОТОГРАФІЄЮ); ДЛЯ ОСІБ ДО 18 РОКІВ СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ, АБО ІНШИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ НАРОДЖЕННЯ
 2. ЗАПОВНЕНА ЗАЯВКА НА НОМЕР PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 
  УВАГА! ЗАЯВКИ ПОВИННІ БУТИ ЗАПОВНЕНІ ЛАТИНСЬКИМИ БУКВАМИ.
 3. КОЛЬОРОВА ФОТОГРАФІЯ 35X45 ММ, НА ЯКІЙ ЗОБРАЖЕНО ОБЛИЧЧЯ У ФРОНТАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ, ВІД МАКІВКИ ГОЛОВИ ДО ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ПЛЕЧЕЙ.

Що таке PESEL

Номер PESEL являє собою послідовність з 11 цифр, які індивідуально присвоюються кожній людині. За номером PESEL можна прочитати дату народження та стать. PESEL потрібний, серед іншого для того, щоб:

 • користуватися медичними послугами та отримати вакцину,
 • відкрити  банківський рахунок,
 • записати дитину до школи,
 • отримати допомогу для біженців.

Куди подати заявку на номер PESEL

У міському управлінні (міській раді) м. Сероцк, вул. Ринок 21, після попереднього запису на прийом за телефоном. До міського управління пропускає черговий працівник (обмеження ще існують через пандемію COVID-19). У офісі необхідно мати захисну маску.

Як подати заявку на номер PESEL

 • Під час подачі заяви на отримання номера PESEL громадяни України та члени їх сімей зобов'язані надати правильно зроблену фотографію на документи. Поруч з офісом є фотостудія.
 • Під час подачі заявки також знімуть відбитки пальців. Це також стосується дітей старших 12 років.
 • Заявку на папері треба подати особисто.
 • Заявка є безкоштовною.
 • Заявку заповнює людина, яка хоче отримати номер PESEL, або посадова особа на підставі даних, наданих заявником. Заявка має бути заповнена латинськими літерами, тому, якщо є можливість, просимо прийти з уже заповненою заявкою.
 • Необхідно мати при собі документ, на підставі якого ви перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, Карта Поляка, свідоцтво про народження, якщо йдеться про дітей).
 • До заявки на отримання номера PESEL має бути додана копія документа, на підставі якого буде встановлено особу заявника.
 • При подачі заявки варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитися на створення довіреного профілю. Профіль полегшує виконання різних формальностей онлайн (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги).
 • При отриманні номеру PESEL, попросіть активувати довірений профіль. Профіль полегшує вирішувати офіційні питання онлайн, включно з грошовою допомогою на дітей 500+.

Як отримати номер PESEL для дитини

 • Заявку для дитини може подати один з батьків, тимчасовий опікун або особа, яка фактично доглядає за дитиною.
 • У людей старше 12 років зніматимуть відбитки пальців.
 • Для присвоєння номера PESEL також потрібна правильно зроблена фотографія

PESEL виданий до 16 березня

 • Люди, яким уже присвоєно номер PESEL (без фотографій та відбитків пальців), повинні повторно подати заяву до міського управління у Сероку, щоб надати фотографії та залишити відбитки пальців.
 • Відповідно до Закону це необхідно зробити, аби отримати допомогу, передбачену Законом про допомогу громадянам України.

Що далі?

Допомога, яку можна отримати, шляхом  подання заявки в електронному вигляді, використовуючи довірений профіль:

1) Допомога на дітей «500+»

2) Допомога «Добрий старт» (з 1 липня 2022 року)

3) Сімейний Капітал Турботи.

 

Допомога, яку можна отримати шляхом подання заяви до Центру соціальної допомоги в Сероцку, вул. Костюшка 15:

1) Одноразова допомога у розмірі 300 злотих

2) Сімейні пільги

3) Соціальна допомога

 

Після призначення номера PESEL та створення довіреного профілю варто завантажити програму mObywatel. Спеціальний документ Diia.pl (Дія пл) за допомогою програми можна підтвердити свою особу так само ефективно, як ідентифікаційною карткою або паспортом. Це буде корисно, серед іншого при користуванні медичними послугами або при поданні своїх даних при укладенні трудового договору.

Програма mObywatel і документ Diia.pl (Дія пл) - це простий спосіб підтвердити свою особу (дані) практично в кожній життєвій ситуації. Електронний документ містить найважливіші дані – в т.ч. ім'я та прізвище, фото та номер PESEL.

Хто може використовувати програму mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл)?

Будь-яка особа, яка:

 • є повнолітньою,
 • має українське громадянство,
 • перетнула польсько-український кордон після 24 лютого 2022 р.,
 • має номер PESEL,
 • має активний довірений профіль.

Як активувати програму?

 1. в міському управлінні, де ви отримаєте номер PESEL, попросіть активувати довірений профіль,
 2. завантажте та запустіть програму mObywatel,
 3. ознайомтеся з умовами та політикою конфіденційності програми,
 4. активуйте програму, використовуючи логін та пароль, видані для довіреного профілю.

запрос на ПЕСЕЛ

 

 

wstecz